משאבים נוספים

שמירת מרחק

דרך אפקטיבית למנוע התפשטות של מחלה וזיהום היא שמירת מרחק.

יצירת מגע אישי

למען הבריאות והבטיחות של כולם, הימנע בבקשה ממגע אישי עם אחרים.

נוהל לרחיצת ידיים

רחיצת ידיים היא אחת הדרכים היעילות ביותר למנוע התפשטות של חיידקים.

חומר חיטוי לידיים

יש להשתמש בחומר חיטוי לידיים בנוסף לרחיצת ידיים או במקום או מצב שבהם מים וסבון אינם זמינים מיידית.