העיסוק המעשי בסיינטולוגיה
מבוא

בתוך כמות הנתונים העצומה המרכיבה את הפילוסופיה הדתית של סיינטולוגיה, ישנם עקרונות רבים אשר, לאחר שהאדם למד אותם, נותנים לו מבט חדש ונרחב על החיים. בהכירו את סולם הטונים, לדוגמה, יכול אדם להבין כיצד לנהוג בילד נרגן, כיצד להרגיע חבר מוטרד או להעביר רעיון אל מעסיק שמרני. עקרונות אלה מהווים תחום נרחב של התבוננות במדעי הרוח. זהו מכלול של ידע הנמצא שם לצורך למידתו. אין בו כל דבר הכופה סמכותיות. ערכו רב כמכלול של ידע בלבד.

ההישג היוצא מן הכלל של דיאנטיקה וסיינטולוגיה היה פיתוחן של שיטות מדויקות ומדוקדקות להגברת יכולותיו ומודעותו הרוחנית של האדם. מאמצים אחרים בכיוון זה הפיקו תוצאות זמניות או לא סדירות, אם בכלל. בעזרת סיינטולוגיה ניתן להשיג שיפורים מעשירי חיים, כאשר היא מיושמת במדויק.

חשיבות היישום בסיינטולוגיה מגיעה מהעובדה של. רון האברד פיתח בתור חלק מהדת טכנולוגיה אשר מאפשרת לך להשתמש בגילויים שלו כדי לשפר את עצמך ואחרים. טכנולוגיה פירושה השיטות ליישום העקרונות של דבר-מה, בניגוד לידע גרידא של הדבר עצמו.

בכל האתר הזה, נשתמש במונח 'טכנולוגיה' ביחס ליישום עקרונות הסיינטולוגיה. טכנולוגיות רבות קיימות כיום, טכנולוגיות לבניית גשרים וטכנולוגיות לשיגור טילים לחלל. אך בזכות עבודתו של ל. רון האברד, קיימת לראשונה טכנולוגיה מוכחת ובת-ביצוע לשיפור תפקודי המיינד ולשיקום הפוטנציאל של הרוח. זה אודיטינג.