מהו RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER?

Religious Technology Center (ראשי תיבות: RTC) הוא ארגון דתי ללא מטרות רווח שנוסד בשנת 1982 כדי לשמור, לקיים ולהגן על דת הסיינטולוגיה והוא עצמו ארגון של דת הסיינטולוגיה.

Religious Technology Center מחזיק בסמכות הכנסייתית העליונה בנוגע ליישום התקני והטהור של הטכנולוגיות הדתיות של ל. רון האברד. RTC אינו חלק ממבנה ההנהלה של הכנסייה והוא אינו מעורב בענייניה היומיומיים.

RTC מחזיק בסימנים המסחריים ובסימני השירות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה, אותם תרם המייסד ל. רון האברד ל-RTC ב-1982. מוקדם יותר, מר. האברד עצמו פיקח על יישום הדת ורשם כסימנים מסחריים וכסימני שירות רבים מן המילים והסמלים שמזדהים את הדת, כמו "דיאנטיקה" ו"סיינטולוגיה".

סימנים רשומים אלה סיפקו מנגנון חוקי כדי להבטיח כי הטכנולוגיות הדתיות של סיינטולוגיה מועברות בהתאמה מלאה עם הכתבים ואינן מסולפות כתוצאה משימוש לרעה או משימוש לא הולם.הם אף סיפקו מנגנון חוקי כדי למנוע מצב שבו מישהו יציע גרסאות מסולפות או כאלה שאינן נאמנות למקור של דיאנטיקה ושל סיינטולוגיה ויציגן בתור הטכנולוגיה האמיתית.

RTC הוא הגוף שמעניק לכנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית (CSI), כנסיית האם של דת הסיינטולוגיה, את הזכות להשתמש בסימנים המסחריים ואת הזכות לתת רשיון לשימוש בהם לכל ארגוני הסיינטולוגיה האחרים.

בזמן ש-CSI משמש ככנסיית האם והוא אחראי לניהול הכללי של הארגונים, להפצה, להתרחבות ולהגנה על דת הסיינטולוגיה ועל ארגוני הסיינטולוגיה השונים,Religious Technology Center משרת כמגן האולטימטיבי של הדת. בשעה שכל ארגון סיינטולוגיה מצופה לאכוף את היישום הסטנדרטי של הכתבים של סיינטולוגיה, ואכן הם עושים זאת, RTC הוא הבורר הסופי של האורטודוקסיות.

מר דיוויד מיסקביג' הוא יושב ראש מועצת המנהלים של RTC.