מהי משמעות המילה 'סיינטולוגיה'?

המילה, סיינטולוגיה, לקוחה מהמילה הלטינית scio שפירושה "לדעת במלוא מובן המילה" והמילה היוונית logos שפירושה "למידה של". משמעותה היא לדעת איך לדעת. סיינטולוגיה מוגדרת גם בתור "לימוד הנפש והעיסוק בה ביחס לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים".