תפילה לחופש מוחלט

מי ייתן ובורא העולם יאפשר לאנשים להגיע להבנה לגבי אופיים הרוחני.

מי ייתן שהמודעות לחיים והבנתם תתפשט, כדי שכולם יזכו להכיר את בורא העולם.

ומי ייתן ואחרים יגיעו להבנה זאת אשר מביאה לחופש מוחלט.

בזמנים אלו אנו חושבים על האנשים שהחופש שלהם נמצא בסכנה; על אנשים שנכלאו בגלל אמונותיהם; על אנשים משועבדים או שעוברים עינויים, ועל כל אלו שעוברים התעללות, שלכודים או שסובלים מהתקפות.

אנו מתפללים שזכויות האדם יישמרו כדי שכל האנשים יוכלו להאמין ולהתפלל באופן חופשי, כדי ששוב ניתן יהיה לראות חופש באדמותינו.

חופש ממלחמה, מעוני וממחסור; חופש להיות; חופש לעשות וחופש להיות הבעלים של דברים.

חופש להשתמש בפוטנציאל של האדם ולהבין אותו – פוטנציאל שהוא מתת האל והוא אלוהי.

וחופש להגיע להבנה והמודעות המהוות חופש מוחלט.

מי ייתן ואלוהים יאפשר זאת.