האי-מיטר

מקור השם ב-אלקטרומטר, מכשיר מכוייל המשמש למדידה של מתח חשמלי נמוך מאוד, ו-פסיכו, הנפש, הרוח או המיינד של האדם). האי-מיטר מודד את המצב הרוחני או את השינויים במצבו של האדם, ובכך מסייע לאודיטור לעזור לפרקליר לאתר איזורים לטיפול. טבעו הסמוי של המיינד הריאקטיבי דורש שימוש במכשיר המסוגל לרשום את השפעות המיינד הריאקטיבי – פעולה שהאי-מיטר מבצע בדיוק רב.