הפתרון למיינד הריאקטיבי

לאחר שגילה את קיומו של המיינד הריאקטיבי והאנגרמות שלו, ל. רון האברד פיתח טכניקות מאוד מדויקות כדי לטפל בו. טכניקות אלה יכולות "למחוק" ביעילות את תוכנו של המיינד הריאקטיבי ולחסל את יכולתן של הקלטות כאלה להשפיע על האדם ללא ידיעתו ההכרתית.

בנוסף לכך, הן הופכות את הזיכרונות האלה, שהיו בעבר חבויים, לזמינים לאדם כזיכרון במיינד האנליטי. האפקטיביות של הטכניקות האלה, שבמקרים רבים היא מדהימה, תועדה בשפע של תולדות מקרים במשך כחמישים שנות יישום.