קשיים בחיים

ישנן, כמובן, בעיות רבות בחיים המסוגלות ליצור קשיים במידה כזו שהתפתחותו הרוחנית של האדם נמנעת. בעיות אלה כוללות, לדוגמה, פיטורין פתאומיים מעבודה, מהפך כספי בלתי צפוי או אובדן של אדם אהוב. תפקיד היועץ הרוחני של סיינטולוגיה הוא להיות לעזר בכל המקרים הללו.

בין אם הסיינטולוג פעיל כרגע בהתקדמותו על הגשר ובין אם לאו, ומבלי להתחשב במצבו הכספי, ניתן לסמוך על הצ'פלין שיגיש עזרה. בעבודתו בצמוד לסיינטולוגים מקומיים אחרים, או עם 'מרכז סיינטולוגיה לשירות חינמי' של הארגון, או בהשתמשו במיומנויות האודיטינג האישיות שלו, הצ'פלין יוודא שהאדם הנזקק יקבל סיועים או אודיטינג מסוג אחר. או שהצ'פלין יכול גם להמליץ על ספר מאת ל. רון האברד, או על קורס לשיפור החיים, או קורס בהתכתבות, להכוונה נוספת.

לעתים עצם ההקשבה, ההבנה ותגובה נאותה לאדם מוטרד, די בה כדי לרומם את רוחו ולהעלותו על הדרך להחלמה.