שירותי ייעוץ רוחני

יועץ רוחני של סיינטולוגיה ממלא תפקיד שטיבו מסורתי ובה בעת אינו מסורתי באופן ייחודי. העובדה שנתח כה ניכר מעבודתו מיועד לעזור לחלשים, למנוכרים ולעצובים, מהווה חלק מן המסורת.

אך שלא על פי המסורת, באפשרותו לעשות יותר מאשר להציע להם סימפתיה וחמלה המבוססת על השכל הישר והאמונה. עם הכלים שהעניק ל. רון האברד, ביכולתו לשפר למעשה את מצבם.

כמה ממספר שירותי הייעוץ הרוחני הזמינים בסיינטולוגיה הם: