תקנון האודיטור

תקנון זה הופיע לראשונה כפרק בספר דיאנטיקה: התזה המקורית שנכתב בידי ל. רון האברד ב-1947 ויצא-לאור ב-1951. לאחר מכן, הרבה שעות של אודיטינג שסופקו בידי אודיטורים מסביב לעולם, סיפקו למר האברד את המידע שהזדקק לו כדי לכתוב את התקנון ובכך לשפר את המשמעת של האודיטינג. תקנון האודיטור עודכן כמה פעמים בשנות ה-50 וה-60 וגרסתו האחרונה פורסמה ביוני, 1980.

תקנון האודיטור הוא כלי בסיסי באודיטינג ובחיים. כפי שכתב ל. רון האברד בספר, דיאנטיקה, "תקנון האודיטור מתאר את דפוס ההתנהגות להישרדות של אדם. הקליר פועל פחות או יותר בצורה אוטומטית על פי התקנון הזה". משום שהאקסיומות הבסיסיות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה כוללות בתוכן את יסודות המחשבה עצמה, הרי שמה שפועל באודיטינג פועל גם בחיים.

אני מבטיח בזאת כאודיטור לקיים את תקנון האודיטור.

1. אני מבטיח לא לבצע הערכה עבור הפרקליר או לומר לו מה עליו לחשוב על ה-CASE שלו בסשן.

2. אני מבטיח לא לעשות הפחתת ערך ל-CASE של הפרקליר או להישגיו בתוך הסשן או מחוצה לו.

3. אני מבטיח להעביר לפרקליר רק טכנולוגיה סטנדרטית באופן סטנדרטי.

4. אני מבטיח לקיים את כל פגישות האודיטינג לאחר שנקבעו.

5. אני מבטיח לא להעביר תהליכים לפרקליר שלא נח מספיק ושהוא עייף מבחינה פיזית.

6. אני מבטיח לא להעביר תהליכים לפרקליר שלא אכל כראוי או שהוא רעב.

7. אני מבטיח לא להרשות שינוי תדיר של אודיטורים.

8. אני מבטיח לא לתת סימפתיה לפרקליר, אלא להיות יעיל.

9. אני מבטיח לא לאפשר לפרקליר לסיים סשן על פי ההחלטה שלו עצמו, אלא לסיים את אותם מחזורים שבהם התחלתי.

10. אני מבטיח לעולם לא לנטוש פרקליר בסשן.

11. אני מבטיח לעולם לא לכעוס על פרקליר בסשן.

12. אני מבטיח להריץ כל פעולת CASE עיקרית עד למחט מרחפת.

13. אני מבטיח לעולם לא להריץ שום פעולה מעבר למחט המרחפת שלה.

14. אני מבטיח להעניק beingness לפרקליר בסשן.

15. אני מבטיח לא לערב את תהליכי הסיינטולוגיה עם פרקטיקות אחרות, למעט כשהפרקליר חולה מבחינה פיזית ורק אמצעים רפואיים יועילו.

16. אני מבטיח לשמור על תקשורת טובה עם הפרקליר, ולא לקטוע את התקשורת שלו או לאפשר overrun בסשן.

17. אני מבטיח לא להכניס לסשן הערות, התבטאויות או ערבול שיסיחו את דעתו של הפרקליר מה-CASE שלו.

18. אני מבטיח להמשיך לתת לפרקליר את התהליך או את פקודת האודיטינג בעת הצורך בסשן.

19. אני מבטיח לא לאפשר לפרקליר להריץ פקודה שהובנה באופן מוטעה.

20. אני מבטיח לא להסביר, להצדיק או לתרץ תירוצים בסשן על שגיאות אודיטור כלשהן, בין אם הן אמיתיות או מדומות.

21. אני מבטיח לאמוד את מצב ה-CASE העכשווי של הפרקליר אך ורק על פי נתונים של פיקוח מקרים סטנדרטי, ולא לסטות בגלל איזשהו הבדל מדומיין ב-CASE.

22. אני מבטיח לעולם לא להשתמש בסודותיו של פרקליר שנחשפו בסשן למטרת הענשה או רווח אישי.

23. אני מבטיח לעולם לא לסלף דפי עבודה של סשנים.

24. אני מבטיח לדאוג לכך שכל תשלום שנתקבל עבור העברת תהליכים יוחזר, בהתאם לקווי המדיניות של הוועדה לאימות תביעות, אם הפרקליר לא מרוצה ודורש אותו בתוך שלושה חודשים לאחר קבלת התהליכים, כאשר התנאי היחידי הוא שהוא לא רשאי יותר לקבל שוב תהליכים או הכשרה.

25. אני מבטיח לא להמליץ על דיאנטיקה או סיינטולוגיה רק למען ריפוי מחלה או רק למען טיפול בבלתי שפויים, כשאני יודע היטב שהן נועדו עבור הישג רוחני.

26. אני מבטיח לשתף פעולה באופן מלא עם הארגונים המוסמכים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה בהגנה על השימוש והעיסוק האתיים בנושאים אלה.

27. אני מבטיח לסרב להרשות ש-being כלשהו ייפגע מבחינה פיזית, יינזק באופן אלים, ינותח או ייהרג בשם "טיפול נפשי".

28. אני מבטיח לא להרשות מתירנות מינית או פגיעה במטופלים.

29. אני מבטיח לסרב לקבל לקבוצת העוסקים במקצוע כל being שהוא לא שפוי.