ה-׳אני מאמין׳ של חבר בקבוצה אמיתית

בתקופתנו הבירוקרטית, חברי קבוצה נשארים, לעתים קרובות, בתחושת חוסר אונים וחוסר יעילות לנוכח קשיים שלכאורה אין להתגבר עליהם. יש אף כאלה שעלולים להרגיש כי ייטב להם אם לא יתנו אמונים לכל קבוצה שהיא. אך בסופו של דבר, איש לא יוכל לשרוד לבדו, ובכך שאדם מונע מעצמו חברות בקבוצה, הוא מונע מעצמו את הגאווה ואת הסיפוק שניתן לקבל רק באמצעות עבודת צוות.

במחקריו בנושא הטכנולוגיה של קבוצות, ל. רון האברד מיין וערך את עקרונות המפתח, שעל פיהם צריכים חברים בכל קבוצה לנהוג במטרה להשיג את מטרותיה. עקרונות אלה מובאים בתקנון הבא, שנכתב בינואר, 1951.

1. המשתתף המצליח בקבוצה הוא אותו משתתף שבפעילויותיו מתקרב מאוד אל האידיאל, אל הערכים ואל הרציונל של הקבוצה כולה.

2. האחריות של הפרט לקבוצה כולה לא צריכה להיות קטנה מאחריותה של הקבוצה לפרט.

3. חלק מאחריותו של חבר הקבוצה הוא לדאוג לפעולתה החלקה של הקבוצה כולה.

4. חבר קבוצה חייב לנצל את זכויותיו ואת הפריבילגיות שלו כחבר קבוצה ולהתעקש עליהן, ולהתעקש על הזכויות ועל הפריבילגיות של הקבוצה כקבוצה, ולא לאפשר שזכויות אלה יצומצמו בשום דרך או מידה בגלל תירוץ כלשהו או טענה ליעילות ומהירות.

5. החבר בקבוצה אמיתית חייב לנצל ולהפעיל את זכותו לתרום לקבוצה. והוא חייב לעמוד על זכותה של הקבוצה לתרום לו. עליו להכיר בכך שייגרמו אין-ספור כישלונות לקבוצה כאשר אחת מתרומות אלה תישלל כזכות. (מדינת סעד היא אותה מדינה שבה לא מרשים לחבר בה לתרום למדינה, אלא הוא חייב לקבל תרומה מהמדינה.)

6. חבר הקבוצה חייב למנוע ולא לאפשר את ערבול העניינים של הקבוצה שייגרם על-ידי שינויים פתאומיים של תוכניות, עקב נסיבות לא מוצדקות, התמוטטות של ערוצים מוכרים או הפסקת פעולות מועילות בקבוצה. עליו להקפיד שלא לערבל מנהל ובכך להוריד ARC.

7. חבר הקבוצה חייב למען הקבוצה לתקן מצבים שבהם אין תכנון של שאיפות או שלא מזהים אותן, על-ידי העלאת העניין לדיון או על-ידי נקיטת פעולה מיוזמתו האישית.

8. חבר קבוצה חייב ליצור תיאום בין יוזמתו לבין השאיפות והרציונל של הקבוצה ככלל ולבין חברים אחרים בקבוצה, כשהוא נותן פרסום הולם לפעילויותיו ולכוונותיו כדי שניתן יהיה להעלות לדיון מראש את כל הקונפליקטים.

9. חבר קבוצה חייב לעמוד על זכותו לנקוט יוזמה.

10. חבר קבוצה חייב ללמוד, להבין ולעבוד עם השאיפות, הרציונל והביצוע של הקבוצה.

11. חבר קבוצה חייב לפעול כדי להיעשות מומחה ככל האפשר בטכנולוגיה ובמיומנות הספציפיות שלו בקבוצה, וחייב לסייע לחברים אחרים בקבוצה להבין את הטכנולוגיה והמיומנות האלה ואת מקומן בצרכים הארגוניים של הקבוצה.

12. לחבר קבוצה צריך להיות ידע שימושי בכל הטכנולוגיות והמיומנויות בקבוצה כדי להבין אותן ואת מקומן בצרכים הארגוניים של הקבוצה.

13. גובה ה-ARC של הקבוצה תלוי בחבר הקבוצה. הוא חייב להתעקש על רמה גבוהה של קווי תקשורת ועל בהירות באהדה ובממשות, ולדעת מה יהיו התוצאות אם תנאים כאלה לא יתקיימו. הוא חייב לפעול ללא הפסק ובאופן פעיל כדי לשמור על ARC גבוה בארגון.

14. לחבר קבוצה יש זכות להיות גאה במשימותיו וזכות לשפוט את אותן משימות ולטפל בהן.

15. חבר קבוצה חייב להכיר בכך שהוא בעצמו מנהל של חלק כלשהו בקבוצה ו/או של משימותיה, ושהוא עצמו חייב שיהיו לו גם הידע וגם הזכות לנהל באותו תחום שעליו הוא אחראי.

16. חבר הקבוצה לא צריך להרשות שיאושרו חוקים שמגבילים או מוקיעים את הפעילויות של כל חברי הקבוצה בגלל כישלונם של כמה מחברי הקבוצה.

17. חבר הקבוצה צריך להתעקש על תכנון גמיש ועל ביצוע ללא שגיאות של תוכניות.

18. חבר הקבוצה צריך להבין שביצוע התפקיד בצורה אופטימלית על-ידי כל אחד מחברי הקבוצה הוא אמצעי ההגנה הטוב ביותר להישרדותו ולהישרדות הקבוצה. זה עניינו הרלוונטי של כל אחד מחברי הקבוצה לדאוג לכך שכל חבר אחר בקבוצה יגיע לדרגת ביצוע אופטימלית, בין אם שרשרת הפיקוד או תחום פעילות דומה מצדיקים פיקוח כזה או לא.