האם אודיטינג באמת עובד בכל המקרים?

הטכנולוגיות של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מורכבות מנהלים מאוד מדויקים שנבחנו בקפידה, וכשמיישמים אותם באופן תקני ונכון, הם עובדים ב-100 אחוז מהמקרים. כלומר, חייבים ליישם את הנהלים בדיוק לפי הוראותיו של ל. רון האברד כפי שהשתמרו בכתבים של סיינטולוגיה. ההוראות בהחלט כוללות סטנדרטים מוסריים ואתיים שהמשתתף באודיטינג חייב לשמור עליהם.

תנאי נוסף הוא שאדם חייב להשתתף מרצונו החופשי.

הארגון לא מבטיח תוצאות שכן אודיטינג הוא תהליך שדורש מהאדם להשתתף בו באופן פעיל. אודיטינג הוא לא פעולה שעושים לאדם, הוא פעולה שבה האדם הוא המשתתף הפעיל.