בסיינטולוגיה קיימים שני נתיבים, אודיטינג והכשרה, מה ההבדל בינהם?

ההבדל בין אודיטינג להכשרה מוסבר בצורה הטובה ביותר ב-'טבלת הסיווג, הדירוג והמודעות' (נקראת גם 'טבלת השלבים').

בצד ימין של הטבלה ישנם צעדים שונים, או "שלבים", שהאדם עובר כשהוא מקבל אודיטינג. לכל אחד מהשלבים הרשומים יש עמודה שנקראת 'יכולת מושגת' והיא מתארת את רמות המודעות הרוחנית העולות ואת היכולות ששוקמו בשלב הזה. כל העבודה נעשית במדרג (גישה הדרגתית, שלב אחר שלב). בדרך זאת, ניתן להשיג מצבי קיום שנראים "רחוק מהישג ידו של אדם" בקלות יחסית.

הצד השמאלי של הטבלה מתאר את שלבי המדרג של ההכשרה שדרכם האדם משיג את הידע והיכולת הנדרשים בכדי להעביר את השלב לאחרים. כל שירות הכשרה ברשימה כולל תיאור של הנושא של אותו שלב. בהכשרה, אדם לומד על ההיבטים השונים של החיים (שמונה הדינמיקות) על רקע מתן עזרה לאחרים.

אלו שני נתיבים שונים ומקבילים. באופן אופטימלי, האדם ילך בשניהם.

הטבלה מדריכה את האדם מהרגע הראשון שהוא נכנס לסיינטולוגיה ומראה את רצף ההתקדמות הבסיסי של האודיטינג וההכשרה.