האם הטכנולוגיה של אודיטינג השתנתה מאז הימים המוקדמים של סיינטולוגיה?

הבסיס של אודיטינג מעולם לא השתנה, אבל עם המשך מחקרו של ל. רון האברד והפיתוח של טכנולוגיית האודיטינג, חלו התקדמויות וליטושים משמעותיים. כיום הטכנולוגיה כולה זמינה כרצף מדויק של צעדים מדורגים, וזהו הרצף בו צריכים להשתמש בה.