מהי עמדתה של סיינטולוגיה לגבי סמים ותרופות?

סיינטולוגים לוקחים תרופות מרשם כשהם חולים פיזית ומסתמכים על רופאים לייעוץ ולטיפול. סיינטולוגים לא לוקחים סמי רחוב או תרופות פסיכוטרופיות משנות מצב-רוח.

לדעתם, סמים גורמים לנזק עצום לאדם – מבחינה פיזית, נפשית ורוחנית. באופן ספציפי, הם חושבים שסמים מפחיתים מודעות ומעכבים יכולות. הם מהווים "פתרון" לבעיה אחרת כלשהי, אבל בסופו של דבר הם גורמים לבעיה גדולה עוד יותר.

מר האברד פיתח גוף שלם של טכנולוגיה שנועד לאפשר לאנשים להשתקם מההשפעה הנפשית והרוחנית המזיקה של סמים. הוא כולל, בין היתר, את ה-Purif Rundown. התגליות שלו בתחום זה נמצאות בשימוש נרחב גם בעולם החילוני, בייחוד ברשת הבינלאומית של מרכזי הגמילה מסמים של נרקונון.