למה הכוונה ב-"להפוך את העולם לקליר"?

המשמעות היא שסיינטולוגים רוצים לסלק אי-שפיות, מלחמה ופשע מהפלנטה וליצור במקומם ציוויליזציה של שפיות ושלום. על מנת לעשות זאת, הם חייבים לעזור לאנשים להשתחרר מהאברציות האישיות ומאי-השפיות שלהם ובכך להשיג מחדש את הטוּב הטבעי שלהם.