מהי עמדתה של סיינטולוגיה לגבי אמצעי מניעה והפלות?

ארגון הסיינטולוגיה לא מכתיב עמדה מסויימת שיש לנקוט בנושאים האלו. זוהי בחירה אישית של כל אדם וחברי קהילת הסיינטולוגיה חופשיים לחלוטין להחליט בעצמם.

בסיינטולוגיה, הבאת ילדים לעולם וגידולם מהווה אחת משמונה הדינמיקות של הקיום. זוגות חופשיים להחליט על גודלה של משפחתם והם עושים זאת בהתאם להחלטיות שלהם לגבי הטוב המירבי לדינמיקות שלהם.

כפי שמתואר ב-'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש', נסיונות הפלה הם טראומה פיזית ונפשית לילד שברחם וכן לאימו. על כן הפלה היא דבר נדיר בקרב סיינטולוגים, שמודעים לכך שיישות רוחנית עלולה כבר לשכון אפילו בעובר. עם זאת, במקרים מסוימים כמו בעיות בריאותיות של האם או בעיות אישיות אחרות, הפלה עשויה להיות פתרון. הארגון לעולם לא ימליץ לחברת צוות או חברת קהילה לבצע הפלה.