האם סיינטולוגיה מאמינה שיצר האדם רע מנעוריו?

אחד העקרונות הבסיסיים בסיינטולוגיה הוא שהאדם טוב מיסודו, שהוא מנסה לשרוד ושהישרדותו תלויה בו עצמו, בזולתו ובכך שישיג אחווה עם העולם. עם זאת, חוויותיו בעולם הפיזי לאורך תקופות חיים רבות, הובילו אותו לאכזריות ולביצוע מעשים מזיקים או חטאים וגרמו לו להיות אברטיבי (בעל מחשבה והתנהגות בלתי הגיוניים). המעשים המזיקים האלה מפחיתים עוד יותר את מודעותו של האדם ואת הטוּב שטבוע בו מהיותו ישות רוחנית.

דרך סיינטולוגיה, אדם יכול לעמת את המעשים האלה, למחוק את חוסר המודעות והאברציה שמקיפים אותם ולהצליח להכיר ולחוות אמת שוב.

כל הדתות מחפשות אחר האמת. חופש הרוח יימצא רק בדרך אל האמת. החטא, לפי סיינטולוגיה, מורכב משקרים ומפעולות חבויות, ולפיכך הינו אי-אמת.