איך אדם יכול לדעת שהוא ישות רוחנית?

זהו עניין שכל אדם צריך לבדוק בעצמו. סיינטולוגים מאמינים שהאדם הוא יותר ממיינד וגוף ושהוא עצמו, הנפש, יכול לשלוט במיינד ובגוף. (ראה גם האם האדם הוא ישות רוחנית?)