האם הנושא העיקרי של סיינטולוגיה הוא המיינד?

לא. הנושא העיקרי של סיינטולוגיה הוא האדם עצמו כישות רוחנית נפרדת ושונה בבירור מהמיינד.