מרכיבי ההבנה

אהדה, ממשות ותקשורת (ARC)

כלי נוסף בעל חשיבות ניכרת בסיינטולוגיה, אשר מסייע מאוד למערכות יחסים בין-אישיות, הוא העקרון של אהדה, ממשות ותקשורת. אלה הם שלושה גורמים התלויים זה בזה, שניתן לבטאם כמשולש.

פינתו הראשונה של המשולש היא אהדה (Affinity), שהיא דרגת החיבה או חוסר החיבה. זוהי הרגשת האהבה או החיבה למשהו או למישהו.

פינתו השנייה של משולש ה-ARC נקראת ממשות (Reality), שניתן להגדירה בתור "הדבר שנראה כקיים". ממשות היא ביסודו של דבר הסכמה. מה שאנחנו מסכימים שהוא ממשי, הוא ממשי.

הפינה השלישית במשולש היא תקשורת (Communication), שהגדרתה היא החלפת רעיונות או עצמים בין שני אנשים. במערכות יחסים, פינה זאת חשובה יותר משתי הפינות האחרות במשולש.

יחסי הגומלין של המשולש נעשים גלויים לעין ברגע שמישהו שואל "האם ניסית אי פעם לדבר אל אדם כועס?" ללא דרגת חיבה גבוהה וללא בסיס כלשהו של הסכמה, אין שום תקשורת. ללא תקשורת וללא בסיס כלשהו של תגובה רגשית, לא יכולה להיות שום ממשות. ללא בסיס כלשהו להסכמה וללא תקשורת, לא יכולה להיות כל אהדה.

לפיכך, שלושת הדברים הללו יוצרים משולש. ללא התקיימותן של שתי פינות של המשולש, לא תוכל להיות פינה שלישית. אם אנחנו מעוניינים בפינה כלשהי של המשולש, אנחנו חייבים לכלול גם את השתיים האחרות.