שימוש במשולש ה-ARC

משולש ה-ARC אינו שווה צלעות. חשיבותן של אהדה וממשות קטנה בהרבה מאשר חשיבותה של תקשורת. ניתן לומר, שהמשולש מתחיל בתקשורת, המביאה להתקיימותן של אהדה וממשות.

חשיבות גדולה מיוחסת בסיינטולוגיה לגורם התקשורת, מאחר שסיינטולוגים יודעים כי תקשורת היא הגשר אל מצבי מודעות ואושר גבוהים יותר.

שלושת המונחים האלה – אהדה, ממשות ותקשורת – מסתכמים לכדי הבנה.

הם תלויים זה בזה, וכאשר אחד צונח, גם השניים האחרים צונחים. כאשר נקודה אחת במשולש ה-ARC עולה, גם השתיים האחרות עולות.

למשולש ה-ARC יש שימושים רבים בשיפור מצבים בחיים. הוא נותן תשובה לשאלה "איך לדבר אל מישהו?" – אם משתמשים במשולש ובוחרים נושא שעליו האדם שאיתו מדברים יכול להסכים, האהדה תעלה והתקשורת תשתפר.

תוך שימוש בעקרון האומר שהעלאת כל פינה במשולש זה מעלה את שתי הפינות האחרות, יכול האדם לשפר את יחסיו עם כל אחד. זהו הצעד הראשון בעזרה לאחרים.