שימוש בסולם הטונים

הדבר הפשוט ביותר שיש לדעת על סולם זה, הוא שלאנשים קשה להגיב לתקשורת הנמצאת גבוה מדי מעל למקום שבו הם תקועים בסולם. אם אתה מנסה לעזור למישהו המצוי באפתיה בכך שתדבר אליו בהתלהבות, קרוב לוודאי שלא תנחל הצלחה רבה. הפער בין דרגות קיצוניות כאלה אינו מגושר בקלות, אלא אם כן אתה מבין את סולם הטונים.

עם זאת, בהשתמשך בידע על סולם הטונים, ניתן לזהות את הרגש המצוי במיקום של בין חצי טון לטון שלם מעל לאדם, לתקשר בטון זה, וכך להעלות את האדם לטונים גבוהים יותר. כשעולים בסולם בהדרגה, ניתן לעזור למישהו להתגבר על מצבים מקובעים ולהשיג גישה שמחה וחיונית יותר כלפי החיים.

לסולם הטונים יש ערך אדיר בחיים ובמערכות היחסים בהם. מר האברד חקר באופן יסודי את ההתנהגות האנושית, והמכלול המלא של עבודתו בתחום זה מהווה תיאור מדויק של הגישות וההתנהגות של אחרים. על-ידי ידיעת מקומו של האדם בסולם, ניתן לחזות את פעולותיו במדויק.

הכרת סולם הטונים נותנת לאדם הבנה רבה יותר של זולתו משניתן היה להשיג לפני כן. זוהי טכנולוגיה אמיתית המאפשרת עזרה לאחרים לשיפור מצבם.