האם סיינטולוגיה יכולה לעשות משהו כדי לשפר את מצב העולם?

כן, והיא עושה את זה בכל יום ויום. על-ידי הפיכת האינדיבידואל בעל היכולת בחברה ליותר בעל יכולת ויותר בטוח ברוחניות וביכולות שלו, על-ידי עזרה לאנשים באמצעות תוכניות השיקום הדתיות והחברתיות שלה, על-ידי היותה משקל כנגד לשימוש בסמים, לפשיעה ולבערות ובמקביל לקידום מוסריות וזכויות האדם – על-ידי כל אילו ועוד, דת הסיינטולוגיה אכן משפרת את מצב העולם.