למה לארגון הסיינטולוגיה יש כתבי דת חסויים?

הרוב המוחלט של כתבי הדת של סיינטולוגיה זמין לחלוטין לציבור הרחב וכל אחד יכול לקרוא וללמוד אותם. עם זאת, חלק קטן מאוד מכתבי הדת שעוסקים ברמות המתקדמות ביותר של ייעוץ רוחני, הינו מוגבל לחברי הקהילה אשר הגיעו לרמות קודמות יותר של מודעות רוחנית.

סיינטולוגים מבינים שאדם מוכרח להיות מוכן כיאות – מבחינה רוחנית ומבחינה אתית – כדי לקבל את החומרים הללו, ושחשיפה מוקדמת מדי לחומרים עלולה למנוע התפתחות רוחנית. מסיבה זאת, המידע בכתבי הדת המתקדמים האלה נשמר חסוי.

אמונות הייסוד של דת הסיינטולוגיה זמינות באופן פומבי לכל אחד. הן כלולות בכל אחד משמונה-עשר ספרי היסודות ו-280 ההרצאות של ל. רון האברד הזמינות בכל ארגון ומרכז של סיינטולוגיה ברחבי העולם, וכמו-כן בספריות ציבוריות באופן בינלאומי. בסימוכין האלו, מר האברד כותב ומדבר על היסודות של היקום, השאלות של היחס בין האדם לישות העליונה וגם לגבי תיאוריית היצירה (ה-'גורמים') של דת הסיינטולוגיה.

העובדה היא שדת הסיינטולוגיה אכן כוללת מתן תוקף לחיים קודמים שחוזרים אחורה לזמן קדום. סיינטולוגים ואלו שמעוניינים לגלות עוד בנושאים אלו, לומדים על העקרונות הבסיסיים האלה ממש מתחילת לימודי הסיינטולוגיה שלהם ואכן קיים עידוד לעשות זאת.

זה לא בלתי שגרתי שלדת יהיו כתבי קודש ומנהגים חסויים. מנהגים חסויים דומים קיימים ביהדות ובדת המורמונים, לדוגמה.