מדוע יש אנשים שמתנגדים לסיינטולוגיה?

קיימים מאפיינים מסוימים וקיימות גישות מנטליות מסוימות שגורמים לאחוז מסוים מהמין האנושי להתנגד באלימות לכל פעילות או קבוצה שמוקדשות לשיפור. אותו אחוז קטן (בערך 2 אחוזים) לא יכול לסבול שסיינטולוגיה משפרת מצבים באופן מוצלח ברחבי העולם. אותם שני אחוזים מתנגדים לכל פעילות אפקטיבית לשיפור עצמי. הסיבה שהם מתנגדים באופן כה אלים לסיינטולוגיה היא שסיינטולוגיה עושה כל-כך הרבה כדי לעזור לחברה. האנשים שמודאגים מכך שאנשים אחרים משתפרים הם מעטים ביחס למיליונים שאימצו את סיינטולוגיה ושמריעים למאמציה לבנות עולם טוב יותר.